El professorat del máster està format per un equip multidisciplinar de professionals de reconegut prestigi, vinculats principalment a la Secció d'Arqueologia i Prehistòria amb la col·laboració de docents d'altres departaments i organismes de la Universitat de Barcelona:  Dept. de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada; Medi Ambient i Ciències del Sòl, Geografia, Arts, Conservació i Restauració; Ciències dels Materials i Química Física, Servei d’Espectrometria (Serveis CC-TT), de CRAI i d’OSSMA. En el màster hi col.laboren també especialistes d'alt prestigi d’altres universitats com la Universitat de LLeida, la Universitat de les Illes Balears, Universidad de Zaragoza i d’instituts de de recerca com ICREA i el CSIC

El màster compta amb un equip docent altament qualificat, i amb una llarga experiència en la docència i la recerca arqueològica i prehistòrica, tant a nivell nacional com internacional.

Aquest equip d'investigadors i docents us anirà guiant en aquesta fase de formació avançada a través de tutories personalitzades i realitzarà un seguiment del desenvolupament de l’alumnat.

Coordinadora i secretaria del màster

Verònica Martínez
Coordinadora del Màster d’Estudis Avançats en Arqueologia. Coordinadora de l’assignatura ‘Anàlisi de Materials Ceràmics, Metal·lúrgics i altres Materials Arqueològics’

Alessandra Pecci
Secretària acadèmica del màster. Tendències actuals en Arqueologia / Etnoarqueologia i Arqueologia Experimental / Coordinadora TFM

4421

Professorat

Xavier Mangado Llach
Coordinador del Màster.

Margarita Alcobé
Diagnosi i Conservació Arqueològica

Gemma Alías Lopez
Análisi d’indústries lítiques

M. Mercè Bergadà
Geoarqueologia i Micromorfologia de Sóls en Arqueologia

Jaume Buxeda
Anàlisis Quantitatius. Gestió i Interpretació de Dades

Joan Daura
Construcció de Marcs Cronològics

Miriam Domínguez
Aplicacions Arqueològiques SIG

Pilar García-Argüelles
Anàlisi d'Indústries Lítiques

David Garcia i Rubert
Construcció de Marcs Cronològics

Francisco Gracia
Tendències Actuals en Arqueologia

Marisol Madrid
Anàlisis Quantitatius gestió i interpretació de dades

Mònica López Prat
Diagnosi i Conservació Arqueològica

Catalina Mas Florit
Sistemes d'anàlisi de l'espai en arqueologia i interpretació d'estructures constructives. Tutora dels alumnes amb crèdits d'anivellament.

Jordi Nadal Lorenzo
Tècniques i Interpretació de Dades Bioarqueològiques

F. Javier López Cachero
Anàlisi de Materials Ceràmics, Metal·lúrgics i altres Materials Arqueològics

F. Xavier Oms
Construcció de Marcs Cronològics

Santiago Riera Mora
Tècniques i Interpretació de Dades Bioarqueològiques / Coordinador de pràctiques externes.

Marta Sanchez De La Torre
Disseny de Recerca avançada i Análisi d’indústries lítiques. Coordiandora TFM

Neemias Santos da Rosa
Teoría y Método del Archaeological Science

Cristina Villanova de Benavent
Geoarqueologia i micromorfologia de sòls

381250134116151731811324745371464948

Professorat Col·laborador

Miguel Ángel Cau Ontiveros
Anàlisi de Materials Ceràmics, Metal·lúrgics i altres Materials Arqueològics

Rosa Fortes
Disseny de recerca avançada

Àfrica Pitarch Martí
Marc teòric i metodològic de l’Archaeological Science // Anàlisis quantitatives, gestió i interpretació de dades en Arqueologia // Anàlisi de materials ceràmics, metal•lúrgics i d’altres materials arqueològics – Seminari

Rosa M Poch Claret
Geoarqueologia i Micromorfologia de Sóls en Arqueologia

Gisela Ripoll
Disseny de recerca avançada

Albert Rubio
Disseny de la Recerca avançada

104239352245