El professorat del máster està format per un equip multidisciplinar de professionals de reconegut prestigi, vinculats principalment a la Secció d'Arqueologia i Prehistòria amb la col·laboració de docents d'altres departaments i organismes de la Universitat de Barcelona:  Dept. de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada; Medi Ambient i Ciències del Sòl, Geografia, Arts, Conservació i Restauració; Ciències dels Materials i Química Física, Servei d’Espectrometria (Serveis CC-TT), de CRAI i d’OSSMA. En el màster hi col.laboren també especialistes d'alt prestigi d’altres universitats com la Universitat de LLeida, la Universitat de les Illes Balears, Universidad de Zaragoza i d’instituts de de recerca com ICREA i el CSIC

El màster compta amb un equip docent altament qualificat, i amb una llarga experiència en la docència i la recerca arqueològica i prehistòrica, tant a nivell nacional com internacional.

Aquest equip d'investigadors i docents us anirà guiant en aquesta fase de formació avançada a través de tutories personalitzades i realitzarà un seguiment del desenvolupament de l’alumnat.

Xavier Mangado Llach
Coordinador del Màster. Anàlisi d’indústries lítiques

Verònica Martínez
Secretària acadèmica del màster. Anàlisi de Materials Ceràmics, Metal·lúrgics i altres Materials Arqueològics

Santiago Riera Mora
Marc Teòric i Metodolològic de l'Archaeological Science/ Tècniques i Interpretació de Dades Bioarqueològiques /TFM

David Garcia i Rubert
Construcció de Marcs Cronològics

Jordi Nadal Lorenzo
Tècniques i Interpretació de Dades Bioarqueològiques

F. Javier López Cachero
Anàlisi de Materials Ceràmics, Metal·lúrgics i altres Materials Arqueològics

Margarita Díaz-Andreu
Tendències Actuals en Arqueologia/ Disseny de la recerca Avançada

Paul Reynolds
Anàlisis Quantitatius. Gestió i Interpretació de Dades

Rocio Da Riva
Tendències Actuals en Arqueologia

João Zilhão
Construcció de Marcs Cronològics

Miguel Ángel Cau Ontiveros
Anàlisi de Materials Ceràmics, Metal·lúrgics i altres Materials Arqueològics

Marisol Madrid
Tendències Actuals en Arqueologia

Margarita Alcobé
Diagnosi i Conservació Arqueològica

M. Mercè Bergadà
Geoarqueologia i Micromorfologia de Sóls en Arqueologia

Jaume Buxeda
Anàlisis Quantitatius. Gestió i Interpretació de Dades

Miriam Domínguez
Aplicacions Arqueològiques SIG

Joan Daura
Construcció de Marcs Cronològics

Pilar García-Argüelles
Anàlisi d'Indústries Lítiques

Francisco Gracia
Tendències Actuals en Arqueologia

Alessandra Pecci
Etnoarqueologia i Arqueologia Experimental

Gisela Ripoll
Disseny de recerca avançada

Rosa Fortes
Disseny de recerca avançada

Monica Martínez López
Diagnosi i Conservació Arqueològica

Rosa M Poch Claret
Geoarqueologia i Micromorfologia de Sóls en Arqueologia

F. Xavier Oms
Construcció de Marcs Cronològics

Àfrica Pitarch Martí
Marc teòric i metodològic de l’Archaeological Science // Anàlisis quantitatives, gestió i interpretació de dades en Arqueologia // Anàlisi de materials ceràmics, metal•lúrgics i d’altres materials arqueològics – Seminari

Albert Rubio
Dr. en Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia per la Universitat de Barcelona

Marta Sanchez De La Torre
Disseny de Recerca avançada i Análisi d’indústries lítiques

Catalina Mas Florit
Sistemes d'anàlisi de l'espai en arqueologia i interpretació d'estructures constructives. Tutora dels alumnes amb crèdits d'anivellament.

Cristina Villanova de Benavent
Geoarqueologia i micromorfologia de sòls

3844134567891011121341151617182122423235373945464748