ERAAUB LOGO Alta calidad

L'Equip de Recerca Arqueològica i Arqueomètrica de la Universitat de Barcelona (ERAAUB), del Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de la Universitat de Barcelona, neix de la necessitat d'adaptar la recerca arqueològica al desenvolupament de l'arqueometria, iniciant els seus treballs en el marc de la Línia de Recerca Departamental Caracterització física, química i mineralògica de ceràmiques arqueològiques, establerta l'any 1985.

Plana web de l'Eraaub

GR serp web noticia

El SERP és un grup de recerca en el camp de la Prehistòria vinculat a la càtedra de Prehistòria de la Secció de Prehistòria i Arqueologia que fou fundat l'any 1986 i d’aleshores ençà centra el seu treball en la reconstrucció paleoambiental i l'estudi de l'evolució cultural dins la Prehistòria partint de la premissa de la interdisciplinarietat.

Plana web del SERP

Logo GRAP 350

L’activitat del GRAP s’inicià amb les intervencions arqueològiques als jaciments de La Moleta del Remei (Alcanar, Tarragona), Alto de la Cruz (Cortes, Navarra) i Puig de Sant Andreu (Ullastret, Girona) a partir de finals de la dècada de 1980. Els seus estudis es centraren en l’anàlisi del procés de transició entre el Bronze Final y la Primera Edat del Ferro en el nord-est peninsular, l’impacta del comerç mediterrani, i el desenvolupament de les estructures organitzatives i de control territorial al llarg de l’ibèric antic. Aquesta recerca continuà fins el present amb les intervencions als jaciments de La Ferradura (Ulldecona), La Cogula (Alcanar) i, molt especialment Sant Jaume-Mas d’en Serrà (Alcanar).

Plana web del GRAP

Gracpe

El GRACPE centra els seus estudis en la formació de les societats complexes i els camins que segueixen el seu desenvolupament, intentant explicar-ne les diferents trajectòries. La seva recerca s’enquadra en tres línies d’investigació l’arqueologia protohistòrica de la Mediterrània centreoccidental, l’arqueologia clàssica i l’Egipte antic així com diverses línies transversals d’arqueologia del conflicte, arqueobiològia, arqueometria i digitalització de béns mobles culturals.

Plana web del GRACPE

ARTSOUNDSCAPES seccio

El projecte de l’ERC Artsoundscapes (El so dels llocs especials: explorant la relació entre l’art rupestre i el món sagrat” finançat pel Consell d’Investigació Europeu entre els anys 2018 i 2023 cerca analitzar la sonoritat dels paisatges de l’art rupestre i estudiar l’emoció iel món de les creences del passat. En aquest projecte interdisciplinar treballen conjuntament arqueòlegs, antropòlegs, etnomusicòlegs, físics d’acústica, neuropsicòlegs i especialistes en psicoacústica i s’està realizant treball de camp no únicament a Catalunya i d’altres sectors del Mediterráni occidental sinó també en d’altres parts del món com Mèxic, Estats Units, Namibia i Rússia.

Plana web d'Arsoundscapes