Període de classes: el primer semestre s’imparteix entre el 25 de setembre i el 28 de gener, i el segon, s’imparteix del 4 de febrer al 22 de juny del 2019 Horari: de dilluns a divendres de 4 a 8 pm. Les assignatures de SIG es cursen de 4 a 8h30 pm. La defensa pública del Treball Final de Màster pot realitzar-se als següents períodes: - Finals mes de juny-inicis mes de juliol - Mitjan mes de setembre - Mes de febrer (en segon curs del màster).