El curs 2022-23, el Màster començarà el dia 27 de setembre de 2022 amb un acte i conferència inaugural.

La docència començarà el dia 28 de setembre i es perllongarà fins a finals de juny de 2023 amb els corresponents períodes d’avaluació i festius d’acord al calendari marc de Màsters de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona.

El primer quadrimestre s’estén entre el 27 de setembre de 2022 fins el 5 de febrer de 2023 i s’imparteixen les assignatures obligatòries (30 crèdits ECTS).

El segon quadrimestre comença el 6 de febrer i finalitza a mitjans de juny de 2023 i s’imparteixen les assignatures optatives (15 crèdits ECTS).

El Treball Final de Màster (15 crèdits ECTS) és anual; la seva presentació i defensa pot realitzar-se en un dels tres períodes diferents del curs acadèmic que triï l’alumna/e:

- Convocatòria de juny/juliol: entrega a finals de juny i defensa a inicis de juliol.
- Convocatòria de setembre: entrega i defensa al mes de setembre.
- Convocatòria extraordinària de febrer (el TFM es matricula el segon curs acadèmic, no el primer, però ja s’inicia la recerca durant el primer curs del
Màster per poder entregar i defensar el TFM al febrer del segon curs acadèmic i poder finalitzar el Màster en 1,5 anys).