Donades les característiques del màster, centrat en aspectes analítics, la docència contempla un elevat nombre de classes pràctiques, moltes de les quals es realitzen en el Laboratori d’Arqueologia de la Facultat de Geografia i Història, els Centres Científics i Tecnològics (CCiT) de la UB, el CSIC, etc. Aquestes pràctiques inclouen el modelatge de ceràmica, el mostratge de sediments, materials i objectes, el processament agrícola, la producció metàl·lica i la forja, l’arqueozoologia, la palinologia, la micromorfologia de sòls, etc.

Durant el màster es realitzen diverses sortides de camp amb l’objectiu de posar en pràctica els coneixements teòrics treballats a l'aula.

El màster ofereix la possibilitat de realitzar fins a tres mesos de pràctiques voluntàries extra-curriculars en empreses i administracions públiques en els àmbits d’especialització del màster.