PROCEDIMENT MATRÍCULA EN LÍNIA MÀSTER OFICIAL 2023– 2024

PRÈVIAMENT A LA MATRÍCULA EN LÍNIA:

- És imprescindible haver fet la preinscripció al màster i haver estat acceptat per la Comissió d’admissió del màster (alumnes de nou accés)

- Tots els alumnes han de fer la tutoria amb el/la coordinador/a del màster en les dates establertes

  • És molt important que us quedeu còpia del full on consten les assignatures a matricular (imprès de sol·licitud), per tal de fer les
    comprovacions abans de retornar la confirmació a l’alumne/a
  • Després de la tutoria, els alumnes de nou accés han de lliurar la documentació a la Secretaria per donar-los d’alta al GI


Només podran fer l'automatrícula aquells alumnes que ja han estat acceptats per cursar el màster i que tenen donada d'alta la carpeta d'alumne/ensenyament en el GIGA. (només se’ls pot donar d’alta si en l’acceptació heu fet la signatura digital)

MATRÍCULA EN LÍNIA

La matrícula en línia dels màsters oficials segueix un sistema guiat que portarà a l'alumne pels tres grans blocs d'informació abans de poder confirmar la seva sol·licitud:

· Selecció d'assignatures
· Dades personals
· Dades econòmiques
· Confirmació


Selecció d'assignatures
Un cop identificat, l'alumne entra a la pantalla de selecció d'assignatures. En aquesta se li mostrarà la relació de tots els mòduls vinculats a l'especialitat que té assignada en el GIGA.

L'alumne ha de seleccionar un mòdul i li apareixeran les assignatures corresponents que tenen grup donat d'alta. Haurà de marcar aquelles assignatures que ha acordat amb el tutor i que vol matricular, mòdul a mòdul. Així mateix, si es tracta d'un màster de recerca o acadèmic haurà d'assenyalar si té previst o no continuar amb el doctorat.

Com que és un procés tutoritzat, una vegada finalitzada la selecció,l'alumne haurà de prémer el botó "Enviar al tutor".

En el mateix moment, el coordinador rep automàticament un correu electrònic d'avís que hi ha una sol·licitud pendent de resoldre.

El coordinador ha d'accedir a l'aplicació de màsters i a l'opció de "Gestió de sol·licituds" veu les sol·licituds de matrícula corresponents al seu perfil.

En seleccionar una sol·licitud, visualitza les assignatures que l'alumne proposa matricular (han de ser les mateixes que es van acordar a la tutoria). Si és necessari, en aquesta mateixa pantalla el coordinador pot visualitzar l’expedient de l’alumne.

El coordinador ha d'autoritzar una a una totes les assignatures pot proposar o forçar la matrícula de noves assignatures no seleccionades per l'alumne. Els diferents estats en què es poden trobar les assignatures són els següents:

Per resoldre: assignatura que ha proposat l'alumne. El tutor la pot autoritzar o no autoritzar.

Acceptada: assignatura proposada per l'alumne i autoritzada pel tutor.

Denegada: assignatura proposada per l'alumne i no autoritzada pel tutor.

Proposada: assignatura no seleccionada per l'alumne i que la proposa el tutor. L'alumne podrà decidir si la matricula finalment o no.

Forçada: assignatura no seleccionada per l'alumne i que la força el tutor. L'alumne no la podrà esborrar de la seva sol·licitud i l'haurà de matricular si vol confirmar la seva sol·licitud d'automatrícula.

Un cop resoltes totes les assignatures, amb el botó "Retornar a l'alumne" s'obre una finestra per si el coordinador vol afegir algun comentari personalitzat en el correu electrònic que automàticament se li enviarà a l'alumne per a què pugui continuar amb la seva matrícula.

L'alumne, en rebre el correu, ha de tornar a accedir a la matrícula des de l'adreça que se li indica i continuar el procés. Passarà a la pantalla de dades personals, Se li mostren a l'alumne les dades de naixement i domicili que consten a la base de dades, per tal que les repassi i modifiqui. Així mateix, se li demana autorització o no per a poder-ne fer ús.

Un cop confirma passa a la pantalla de dades econòmiques, pot seleccionar si te alguna deducció (família nombrosa, col·lectius especials..) i ha de triar la forma de pagament de la matrícula.

Per últim, la de confirmació de la matrícula. Una vegada confirmada, es genera el resguard de matrícula, que es pot imprimir i fer el pagament en el cas d’ haver escollit la modalitat d’efectiu o efectiu en terminis. Aquest serà el resguard de matrícula de l’alumne/a.

MOLT IMPORTANT: Seria convenient que en la tutoria o bé a l’hora de retornar a l’alumne la matrícula confirmada (en la finestra que s’obre per fer comentaris a l’alumne/a) els recordeu que no oblidin tornar a accedir per finalitzar la matrícula. Si no ho fan, no quedaran matriculats.

Per qualsevol consulta, pots escriure a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Les preinscripcions es realitzen a la secretaria de la Facultat de Geografia i Història, a través de l'adreça web