La Universitat de Barcelona convoca el Programa Màster+UB de captació d'estudiants per a cursar un màster universitari i incentivar vocacions Cientifíques en el sí d'un grup de recerca. Curs 2019/2020

Les beques estan destinades a estudiants de darrer curs de grau que estiguin interessats a cursas un màster UB i a seguir una carrera investigadora.

Els becaris cursaran el màster i s’integraran en un grup de recerca dels que consten en aquesta página web. Les activitats que hauran de desenvolupar en cada beca estaran vinculades a la col·laboració en la recerca i a un treball de recerca que es farà en el grup, sota la direcció d’un tutor.

La quantiat de la retribució és mensual i varia en funció de la durada i la dedicació de cada beca

Més informació a:
https://seu.ub.edu/ajutsPublic/showPublicacion/80698