El Pla Docent es composa d’un primer bloc de 30 crèdits consistent en un itinerari comú d’un conjunt d’assignatures teòrico-metodològiques que poden aplicar-se a qualsevol cronologia o temàtica de l’arqueologia i la prehistòria. Aquest bloc comú s’imparteix durant el primer quadrimestre.

Posteriorment, durant el segon quadrimestre, el màster permet resseguir tres itineraris:

- Bioarqueologia i Paleoambient
- Arqueologia dels materials i dels processos tecnològics
- Registre d’estructures i territori (Territori i SIG)

L’itinerari d’especialització es realitza cursant dues assignatures d’un dels blocs, més una tercera a triar entre els dos itineraris restants (15 crèdits).

 

Plans docents

Relació d'assignatures 2022-2023

AssignaturaTipusLlenguaCrèdits
Especialitat: Arqueologia dels Materials i Processos Tecnològics
Anàlisi d'Indústries Lítiques OT 2n semestre 5
Anàlisi de Materials Ceràmics, Metal·lúrgics i altres Materials Arqueològics OT 2n semestre 5
Anàlisis Quantitatives, Gestió i Interpretació de Dades en Arqueologia OB 1r semestre 5
Construcció de Marcs Cronològics OB 1r semestre 5
Diagnosi i Conservació Arqueològica OB 1r semestre 5
Disseny de la Recerca Avançada OB 1r semestre 2.5
Etnoarqueologia i Arqueologia Experimental OB 1r semestre 5
Geoarqueologia i Micromorfologia de Sòls en Arqueologia OT 2n semestre 5
Introducció al SIG OT 2n semestre 5
Marc Teòric i Metodològic de l'Archaeological Science OB 1r semestre 2.5
SIG i Tecnologies Digitals Aplicades a l'Arqueologia OT 2n semestre 5
Tècniques i Interpretació de Dades Bioarqueològiques OT 2n semestre 5
Tendències Actuals en Arqueologia OB 1r semestre 5
Treball Final de Màster OB 1r semestre
2n semestre
15
Especialitat: Bioarqueologia i Paleoambient
Anàlisi d'Indústries Lítiques OT 2n semestre 5
Anàlisi de Materials Ceràmics, Metal·lúrgics i altres Materials Arqueològics OT 2n semestre 5
Anàlisis Quantitatives, Gestió i Interpretació de Dades en Arqueologia OB 1r semestre 5
Construcció de Marcs Cronològics OB 1r semestre 5
Diagnosi i Conservació Arqueològica OB 1r semestre 5
Disseny de la Recerca Avançada OB 1r semestre 2.5
Etnoarqueologia i Arqueologia Experimental OB 1r semestre 5
Geoarqueologia i Micromorfologia de Sòls en Arqueologia OT 2n semestre 5
Introducció al SIG OT 2n semestre 5
Marc Teòric i Metodològic de l'Archaeological Science OB 1r semestre 2.5
SIG i Tecnologies Digitals Aplicades a l'Arqueologia OT 2n semestre 5
Tècniques i Interpretació de Dades Bioarqueològiques OT 2n semestre 5
Tendències Actuals en Arqueologia OB 1r semestre 5
Treball Final de Màster OB 1r semestre
2n semestre
15
Especialitat: Registre d'Estructures i Territori
Anàlisi d'Indústries Lítiques OT 2n semestre 5
Anàlisi de Materials Ceràmics, Metal·lúrgics i altres Materials Arqueològics OT 2n semestre 5
Anàlisis Quantitatives, Gestió i Interpretació de Dades en Arqueologia OB 1r semestre 5
Construcció de Marcs Cronològics OB 1r semestre 5
Diagnosi i Conservació Arqueològica OB 1r semestre 5
Disseny de la Recerca Avançada OB 1r semestre 2.5
Etnoarqueologia i Arqueologia Experimental OB 1r semestre 5
Geoarqueologia i Micromorfologia de Sòls en Arqueologia OT 2n semestre 5
Introducció al SIG OT 2n semestre 5
Marc Teòric i Metodològic de l'Archaeological Science OB 1r semestre 2.5
SIG i Tecnologies Digitals Aplicades a l'Arqueologia OT 2n semestre 5
Tècniques i Interpretació de Dades Bioarqueològiques OT 2n semestre 5
Tendències Actuals en Arqueologia OB 1r semestre 5
Treball Final de Màster OB 1r semestre
2n semestre
15

Complements de formació

AssignaturaTipusLlenguaCrèdits
Especialitat: CF per a l'Accés al Màster d'Estudis Avançats en Arqueologia
Metodologia Arqueològica I OT 1r semestre 9
Metodologia Arqueològica II OT 1r semestre 6

 

Finalment, 15 crèdits corresponen a un treball de recerca corresponent al Treball Final del Màster, que s’inicia al llarg del mes de Gener.

Al tractar-se d’un màster eminentment pràctic, es proposa que el Treball Final de Màster sigui el més experimental possible. Els diversos equips de recerca de la Secció de Prehistòria i Arqueologia proposen i financen temàtiques de recerca que poden comportar la realització d’analítiques per part de l’alumne, completant així la seva formació més pràctica. Aquestes propostes de TFM configuren un banc de treballs de recerca que poden ser triats per l’alumnat, després de consensuar-lo amb en tutor i el coordinador del TFM