La Universitat de Barcelona posa a disposició de l’alumne abundant informació sobre els requisits, tràmits i terminis per a sol·licitar una beca o un ajut en els següents enllaços:

El Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE)

http://www.ub.edu/sae/

La Facultat de Geografia i Història disposa d’una Oficina de Mobilitat

http://www.ub.edu/mobilitatgih/?lang=es

Els següents enllaços disposen d’informació sobre beques i ajuts:

http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/suport_estudi/beques_ajuts/master/beques_master.html 

http://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/oferta_formativa/master_universitari/beques_ajuts/beques_ajuts.html 

http://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/suport_estudi/beques_ajuts/beques_ajuts.html 

http://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/suport_estudi/beques_ajuts/master/beques_master.html 

http://www.ub.edu/beques/grausimasters/

http://www.ub.edu/monub/

 

Altres institucions ofereixen també programes de beques per a cursar cursos de màster a Espanya:

http://www.aecid.es/ES/becas-y-lectorados/convocatorias-maec-aecid https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiants/becas-ayudas/para-estudiar/Universitat/master.html

Fundació Carolina : https://www.fundacioncarolina.es/

 

Existeix la possibilitat de tramitar préstecs amb algunes entitats bancàries col·laboradores:

http://www.ub.edu/monub/serveis/financament.htm

AGAUR (Generalitat de Catalunya) també disposa d’un programa de beques

http://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Beques-de-caracter-general-per-a-estudiants-que-cursin-estudis-postobligatoris-GRAL?category=774ab968-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&temesNom=Universitats