Aquest màster s’adreça a graduats i llicenciats en Arqueologia i d’altres ensenyaments dels camps les ciències Humanes i Socials ...
Continua llegint

El màster permet seguir tres itineraris d’especialització:

- Bioarqueologia i Paleoambient
- Arqueologia dels materials i dels processos tecnològics
- Registre d’estructures i territori (Territori i GIS)

Continua llegint
Un primer bloc d’assignatures configuren un itinerari comú de teoria i mètodes aplicables a diferents cronologies i temàtiques de l’arqueologia ...
Continua llegint
Beques de recerca
Convocatòria 2018-2019 (fins al 19 de setembre) del Ministeri d'Educació i Formació Professional destinada a facilitar que els alumnes de l'últim curs d'estudis universitaris i primer curs de Màsters Oficials.
Continua llegint
Nombre de Crèdits ECTS: 60
Nombre de places: 25
Preu Orientatiu (del curs 2018-2019): 46,50 euros per crèdit ...
Continua llegint
Presentació

El Màster d’Estudis Avançats en Arqueologia ofereix una formació integral en el conjunt de ciències analítiques aplicades a l’Arqueologia. Té com a objectiu central proporcionar els coneixements i les eines per a poder analitzar i interpretar el registre arqueològic des d’una perspectiva multidisciplinar i form,ar l’alumnat en novesmetodologies i tècniques procedents d’altres disciplines.

El màster fomenta l’aproximació a l’Arqueologia des d’una perspectiva diferent que inclou la formació en mètodes fisico-químics per a l’estudi de materials, el paleoambient, els recursos animals i vegetals, la geoarqueologia, etc., així com també en els avenços digitals. Aquesta aproximació innovadora a les ciències analítiques aplicades a l’arqueologia constitueix un dels futurs professionals de la nostra disciplina.

L’objectiu del màster és doble: el desenvolupament d’un perfil professionalitzador en la gestió de l’arqueologia pública i privada i l’inici d’una trajectòria de recerca que condueixi l’alumne a la realització de la Tesi Doctorals en Arqueologia i a la conseqüent carrera investigadora.

On sóm ?

Carrer de Montalegre, 6
Planta 1, despaxt 1034
Barcelona 08001
Tel: 934 037 540

Temàtiques de recerca