• Un complement de formació especialitzada, que t’obri a noves perspectives professionals

• Una formació avançada en l’avantguarda dels estudis arqueològics actuals,

• Una aproximació a l’Arqueologia des d’una perspectiva diferent, multidisciplinària i innovadora,

• Una formació multidisciplinària i transversal dins de les ciències analítiques arqueològiques (Archaeological Sciences)

El màster d’Estudis Avançats en Arqueologia de la Universitat de Barcelona t'ofereix tot això.

El màster està vinculat a la Secció de Prehistòria i Arqueologia, que agrupa els principals especialistes i grups de recerca en Arqueologia de la Universitat de Barcelona.