Santiago Riera Mora

Santiago Riera Mora

Coordinador del Màster. Marc Teòric i Metodolològic de l'Archaeological Science/ Tècniques i Interpretació de Dades Bioarqueològiques /TFM

Santiago Riera Mora és Catedràtic de Prehistòria de la Secció de Prehistòria i Arqueologia, especialista en palinologia. Coordina projectes de recerca sobre paleoambient, paisatge i el paper de les comunitats prehistòriques en la formació paisatgística de planes litorals mediterrànies. Realitza també, recerca arqueobotànica en contexts urbans.