EI Departament de Cultura ofereix 5 beques d'estada en pràctiques per als estudiants del Màster d’estudis Avançats en Arqueologia per a realitzar pràctiques al Serveis Territorials de Cultura i al Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya.
La durada de les pràctiques externes serà del 14 d’abril al 6 de setembre 2020 (400 hores en total).
Tasques: donar suport als 3 arqueòlegs que gestionen les excavacions de les comarques de Barcelona i Catalunya Central,

Permisos d’excavacions,
Control d’excavacions,
Altres tasques administratives.

Horari: matins, també es pot acordar treballar alguna tarda, flexibilitat horària.
Termini: del 2 al 16 de març.
Lloc: Secretaria de la Secció de Prehistòria i Arqueologia, despatx 1034
Horari: de dilluns a divendres d’11 a 14h.
Documentació: currículum vitae amb fotografia i còpia de l’expedient acadèmic.