Àfrica Pitarch Martí

Àfrica Pitarch Martí

Marc teòric i metodològic de l’Archaeological Science // Anàlisis quantitatives, gestió i interpretació de dades en Arqueologia // Anàlisi de materials ceràmics, metal•lúrgics i d’altres materials arqueològics – Seminari

L’Àfrica Pitarch Martí és doctora en Geologia, especialista en l’anàlisi de pigments. Actualment porta a terme el seu projecte postdoctoral Beatriu de Pinós a la Secció de Prehistòria i Arqueologia sobre les tecnologies de producció artística paleolítiques al sud de la Península. Participa en diversos projectes de recerca de caire internacional sobre l’origen i evolució del comportament simbòlic a Europa, Àfrica i Àsia.