Verònica Martínez

Verònica Martínez

Secretària acadèmica del màster. Anàlisi de Materials Ceràmics, Metal·lúrgics i altres Materials Arqueològics

Verònica Martínez Ferreras és investigadora Ramón y Cajal de la Secció de Prehistòria i Arqueologia. És especialista en estudis arqueomètrics de ceràmiques arqueològiques utilitzant  tècniques d’anàlisi química, mineralògica i petrogràfica. Coordina diversos projectes de recerca centrats en l’estudi de ceràmiques romanes, principalment àmfores, i ceràmiques de diversos períodes de l’antiga Bactriana (Asia Central), amb l’objectiu d’identificar la seva provinença, els processos tecnològics de manufactura, i les interaccions culturals entre societats complexes del passat.