febrer24

Llorenç Picornell exposa el cas d'estudi etnoarqueològic a Guinea Equatorial

En la assignatura Etnoarqueologia i Arqueologia Experimental, Llorenç Picornell, investigador de la Universitat de les Illes Balears, ha realitzat un recorregut introductori per la història de l'etnoarqueologia, els diferents àmbits que ha treballat, els camps d'aplicació, els plantejaments teòrics i metodològics i els debats actuals de la disciplina. Comentà el seu treball de camp a la Guinea Equatorial, centrat en l'estudi de les relacions entre les societats humanes i els boscos, especialment en l'ús de la fusta com a recurs energètic en àmbits domèstics.