febrer25

Extracció de grans de midó en càlcul dentari d'ovelles i cabres

En el marc de l'assignatura de Bioarqueologia del màster, hem realitzat una pràctica d'extracció de grans de midó en el càlcul dentari de peces dentals actuals de cabres i ovelles, de cranis procedents de la col.lecció de referència del SERP-UB. L'objectiu és determinar la dieta alimentària d'aquests individus.