Oct15

Certificat de seguretat laboral

En el marc de l'assignatura Methods and Theory of the Archaeological Sciences, Begoña Ordóñez, tècnica de l'oficina OSSMA de la UB, imparteixun breu curs de seguretat i higiene en laboratoris. Aquest certificat bàsic permet a l'alumnado l'accès als laboratoris universitaris, on realitzarà alguna tasca del seu TFM.