Abr07

'Anàlisi de Ceràmiques, Metalls i Altres Materials Arqueològics'

El dimarts 29 de març, els estudiants de l’assignatura 'Anàlisi de Ceràmiques, Metalls i Altres Materials Arqueològics' van tornar a la Facultat de Química de la UB per realitzar una pràctica sobre metal·lografia de diversos metalls, que van processar prèviament (tall, embotició, desbastament, poliment i atac). A través de l’observació de les mostres processades utilitzant el microscopi òptic de llum reflectida o metal·logràfic, els estudiants van poder:

- Avaluar la microestructura i les fases presents (martensita, perlita, ferrita, carbur de ferro…) en diversos aliatges d’acer obtinguts mitjançant diferents tractaments tèrmics, i correlacionar les dades amb els resultats de duresa obtinguts a la pràctica anterior sobre tractaments tèrmics.

- Identificar les fases presents en mostres de coure pur (99,9%), coure deformat i sense deformar, llautó (60% Cu-40% Zn) i bronze, i relacionar la composició amb la microestructura.