[ traduïr] La Secció d’Arqueologia i Prehistòria realitza la recerca en el marc de les ciències arqueològiques en l’entorn de quatre grups de recerca de qualitat: l’ERAAUB, el GRAP, el GRACPE, i el SERP. Aquestes són algunes de les principals temàtiques dels grups de recerca, que poden constituir àmbits d’especialització de l’alumnat del màster, són:

- Anàlisi de materials ceràmics i morters

- Anàlisi de materials metàl.lics

- Anàlisi de pigments i vernissos

- Anàlisi de materials lítics

- Experimentació tecnològica

- Etnoarqueologia i etnoarqueometria

- Residus orgànics

- Geoarqueologia i mircomorfologia sedimentària

- Arqueozoologia

- Arqueobotànica

- Paleoambient i paleopaisatge

- Models cronològics

- GIS i arqueologia espacial

- Arqueologia digital

- Arqueoacústica