Xavier Mangado Llach

Xavier Mangado Llach

Coordinador del Màster.

Xavier Mangado Llach és professor agregat del Departament d’Història i Arqueologia de la UB. És especialista en anàlisi d’indústries lítiques tallades des de la perspectiva de la Arqueopetrologia (macroscòpia i petrografia sedimentària). La seva recerca es focalitza en el treball de camp en relació a les societats de caçador-recol·lectors del Paleolític superior i l’Epipaleolític, així com en societats prehistòriques productores, totes elles bàsicament a l’àrea d’estudi de la conca mitja i alta del riu Segre.