Verònica Martínez

Verònica Martínez

Coordinadora del Màster d’Estudis Avançats en Arqueologia. Coordinadora de l’assignatura ‘Anàlisi de Materials Ceràmics, Metal·lúrgics i altres Materials Arqueològics’

Verónica Martínez Ferreras és Professora Agregada de la Secció de Prehistòria i Arqueologia. És especialista en estudis arqueomètrics de ceràmiques arqueològiques utilitzant tècniques d’anàlisi química, mineralògica i petrogràfica. Coordina diversos projectes de recerca centrats en l’estudi de ceràmiques romanes, principalment àmfores i dolia, i ceràmiques de diversos períodes de l’antiga Bactriana (Asia Central), amb l’objectiu d’identificar la seva provinença, els processos tecnològics de manufactura, les relacions comercials, les tradicions i interaccions culturals, i aportar coneixement sobre les societats complexes del passat d’Euràsia.