Santiago Riera Mora

Santiago Riera Mora

Tècniques i Interpretació de Dades Bioarqueològiques / Coordinador de pràctiques externes.

Santiago Riera Mora és Catedràtic de Prehistòria de la Secció de Prehistòria i Arqueologia, especialista en palinologia. Coordina projectes de recerca sobre paleoambient, paisatge i el paper de les comunitats prehistòriques en la formació paisatgística de planes litorals mediterrànies. Realitza també, recerca arqueobotànica en contexts urbans.