Rosa M Poch Claret

Rosa M Poch Claret

Geoarqueologia i Micromorfologia de Sóls en Arqueologia

Rosa M Poch Claret és Enginyera agrònoma i Catedràtica d'Edafologia de la Universitat de Lleida. Els seus temes de recerca són l’estudi dels impactes dels canvis d’ús del sòl en el règim hídric i en l’emmagatzematge de carboni en el sòl, la rehabilitació de sòls afectats per mineria, i la micromorfologia de sòls aplicada a la gènesi de sòls i a l’arqueologia, entre altres. És presidenta de l'Intergovernmental Technical Panel on Soils (FAO).

  • .