Miriam Domínguez

Miriam Domínguez

Aplicacions Arqueològiques SIG

Miriam Dominguez és geògrafa de formació. Va cursar el màster d'ecologia, gestió i restauració del medi natural de la Universitat de Barcelona i el màster de Teledetecció i SIG de la Universitat Autònoma de Barcelona. En ells va assolir les bases teòriques, per una banda, de la vegetació i per un altre, de la teledetecció i el SIG.