Marta Sanchez De La Torre

Marta Sanchez De La Torre

Disseny de Recerca avançada i Análisi d’indústries lítiques. Coordiandora TFM

Investigadora postdoctoral del programa Beatriu de Pinós i membre del SERP. Està especialitzada en l'anàlisi macroscòpic, petrogràfic i geoquímic de matèries primeres silícies amb l'objectiu de profunditzar en la mobilitat dels grups humans del passat. Els seus estudis s'han centrat fonamentalment en jaciments del paleolític superior de l'àmbit pirinenc. Actualment co-dirigeix els treballs arqueològics als jaciments prehistòrics de l'Abric del Xicotó (Alòs de Balaguer, La Noguera), la Cova del Parco (Alòs de Balaguer, La Noguera) i Montlleó (Prats i Sansor, Cerdanya).