Margarita Alcobé

Margarita Alcobé

Diagnosi i Conservació Arqueològica

Margarita Alcobé és professora associada especialitzada en materials arqueològics en el Grau de ‘Conservació-Restauració’ y en el Màster ‘Direcció de projectes de Conservació i restauració’ de la Facultat de Belles Arts de la UB.

Participa en projectes arqueològics de Wahat Projects en Abasseya B i Jebel Barkal en Karima, Sudan i treballa professionalment per a museus i empreses de restauració del patrimoni, així com en la conservació de jacimients urbans de la ciutat de Barcelona.