Jaume Buxeda

Jaume Buxeda

Anàlisis Quantitatius. Gestió i Interpretació de Dades

Jaume Buxeda i Garrigós és Catedràtic d'Arqueologia i Arqueometria i director del Grup de Recerca sobre l'Arqueologia de la Complexitat i els Processos d'Evolució social (GRACPE) i de la seva unitat Cultura Material i Arqueometria UB (ARQUB). Està especialitzat en estudis arqueomètrics de materials inorgànics, especialment ceràmiques, i en l'aplicació de l'estadística en estudis arqueològics i arqueomètrics. D'entre els diversos projectes que desenvolupa, en destaca el projecte Tecnolonial - Impacte tecnològic en el nou món colonial. Canvi cultural en arqueologia i arqueometria ceràmica (HAR2016-75312-P), abordant els problemes de tradicions tècniques, del canvi tècnic/tecnològic i de la etnicitat, així com l'aparició de les produccions pre-industrials en el marc de les societats colonials desenvolupades amb l'expansió de la Corona de Castella a les Illes Canàries i a Amèrica.