F. Xavier Oms

F. Xavier Oms

Construcció de Marcs Cronològics

F. Xavier Oms és professor associat de la Secció de Prehistòria i Arqueologia de la Universitat de Barcelona, especialista en ceràmica neolítica i temàtiques relacionades amb el procés de neolitització i la seva estabilització, així com en models estadístics amb datacions radiocarbòniques. Coordina i dirigeix nombroses excavacions arqueològiques de cronologia neolítica entre el prelitoral i la zona pirinenca.

https://www.researchgate.net/profile/Fxavier_Oms

https://ub.academia.edu/FXavierOmsArias

https://scholar.google.es/citations?user=Tn9CT4MAAAAJ&hl=ca