F. Javier López Cachero

F. Javier López Cachero

Anàlisi de Materials Ceràmics, Metal·lúrgics i altres Materials Arqueològics

F. Javier López Cachero és Professor Agregat de Prehistòria de la Secció de Prehistòria i Arqueologia, especialista en prehistòria recent. La seva recerca s'ha centrat fonamentalment en els estudis ceramològics i metal·lúrgics de l'edat del bronze i la primera edat del ferro a Catalunya, així com també el món funerari i els hàbitats d’aquests períodes. Actualment és l’Investigador principal del projecte "Familias, vecinos y forasteros en la prehistoria reciente del prelitoral catalán" (HAR2017-87695-P), finançat pel Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.