M. Mercè Bergadà

M. Mercè Bergadà

Geoarqueologia i Micromorfologia de Sóls en Arqueologia

M. Mercè Bergadà Zapata és professora titular del Departament d’Història i Arqueologia de la UB. És especialista en geoarqueologia i micromorfologia de sòls en Arqueologia. Participa en diversos projectes de recerca nacionals i internacionals sobre paleoambient i microestratigrafia de registres paleolítics, epipaleolítics i Neolítics; també, desenvolupa la seva recerca en micromorfologia d’estructures i rebliments generats per l’activitat humana.