David Garcia i Rubert

David Garcia i Rubert

Construcció de Marcs Cronològics

David Garcia i Rubert és Professor Agregat de la Secció de Prehistòria i Arqueologia, especialista en Arqueologia Protohistòrica. Coordina i/o dirigeix diversos projectes de recerca arqueològica en contextos protohistòrics, especialment a l’àrea de les Terres de l’Ebre i del Sénia, al sud de Catalunya.