Catalina Mas Florit

Catalina Mas Florit

Sistemes d'anàlisi de l'espai en arqueologia i interpretació d'estructures constructives. Tutora dels alumnes amb crèdits d'anivellament.

Catalina Mas Florit és professora agregada interina de la Secció de Prehistòria i Arqueologia de la Universitat de Barcelona. És arqueòloga i s'ha especialitzat en l'estudi del paisatge rural durant l'Antiguitat. La seva investigació s'ha centrat especialment en l'estudi de sistemes insulars de la Mediterrània occidental, incorporant la utilització de la teledetecció, geofísica i arqueologia computacional. Actualment, codirigeix les excavacions de la ciutat romana de Pollentia (Alcúdia, Mallorca), així com l'estudi del seu hinterland.