Albert Rubio

Albert Rubio

Disseny de la Recerca avançada

Dr. en Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia per la Universitat de Barcelona, investigador d’art prehistòric, membre del SERP de la UB i professor tutor de la UNED.
Postgrau en Tècniques Editorials per la Universitat de Barcelona, ha treballat en l’edició de revistes universitàries de la UAB, la UB i editorials privades.