(5 crèdits)

Introducció a les bases teòriques i metodològiques dels estudis tecnològics i de provinença de les matèries i indústries lítiques, fent incidència en les tècniques analítiques químiques i petrogràfiques aplicades als materials petris i als sistemes d'anàlisi tipo-tecnològic. S’introdueix l’alumnat en les tecnologies digitals d’objectes lítics per a l’estudi dels processos tecnològics.

> Pla Docent - Análisis de Indústrias Líticas