marc teoric(2,5 crèdits)

Et proposem una reflexió aprofundida sobre la relació entre el marc teòrico-conceptual i metodològic en arqueologia analítica. Introducció a la història de l’Arqueologia analítica i a les principals tècniques i mètodes d'anàlisi (microscòpia, espectroscòpia, isòtops, làmines primes, etc.). L’assignatura obre la porta a un primer contacte amb els mètodes i tècniques més avançades i t’introduirà en la pràctica i la gestió d’un laboratori destinat a analítiques arqueològiques.

> Pla Docent - Marco Teórico y Metodológico de l'Archaeological Science