(5 crèdits)

L’alumnat s’introdueix en l’estudi micromorfològic de sediments arqueològics: mostreig de seccions, elaboració de làmines primes, descripció i interpretació de microestructures. Introducció als mètodes d’anàlisis microestratigràfica del registre arqueològic amb una visió geoarqueològica i paleoambiental. S’introdueix l’alumnat en les tècniques de microscòpia micromorfològica.

> Pla Docent - Geoarqueología y Micromorfología de Suelos en Arqueología