(5 crèdits)

Aproximació als principals corrents teòrics en etnoarqueologia i arqueologia experimental, així com a models actualistes d’interpretació al registre arqueològic. Formació en els mètodes d’observació i interpretació d’una gran pluralitat de suports materials (objectuals, espacials i tecnològics) en un context viu.

> Pla Docent - Etnoarqueología y Arqueología Experimental