master.arqueologia@ub.edu +34-934 037 540 Twitter logo UB MATwitter    | Català | Castellano

(2,5 crèdits)

S’introdueix l’alumnat en l’estructura i disseny de la recerca professional i del Treball Final de Màster, així com en les diverses tipologies de difusió i divulgació de la recerca. Introducció a les principals bases de dades de gestió bibliogràfica. S’analitzen els sistemes de difusió de la recerca: presentacions orals, pòsters i publicacions en paper (edició de revistes i llibres), etc.

Formació en les fonts de finançament de la recerca, la sol.licitud de projectes i la gestió d’equips i de projectes científics.

> Pla Docent - Disseny de la Recerca Avançada