(5 crèdits)

Introducció als principis, mètodes i tendències actuals en el camp de la preservació d'objectes, estructures i jaciments arqueològics. Es tracta de dotar l’alumnat dels coneixements i les eines necessàries per planificar les intervencions arqueològiques des de la perspectiva de la conservació. S’aborda la identificació dels factors de degradació de jacimients i materials, així com el coneixement d’accions i condicions vinculades a la conservació preventiva de béns arqueològics.

> Pla Docent - Diagnosis y Conservación Arqueológica