(5 crèdits)

Dins l’itinerari d’arqueologia dels materials i processos tecnològics, aquesta assignatura incideix en les bases teòriques i metodològiques de l’estudi tecnològic de ceràmiques, metalls i altres materials arqueològics com morters, pigments o vidre. D’una banda, s’estudia la tecnologia i la cadena operativa, i de l’altra, es treballa en la caracterització dels materials i la provinença de les matèries primeres. L’alumnat s’introdueix en  tècniques d’anàlisi química, mineralògica i petrogràfica aplicades a l’estudi de materials arqueològics.

> Pla Docent - Análisis de Materiales Cerámicos, Metalúrgicos y Otros Materiales