Entre l’1 i el 12 de juliol, estarà obert el darrer període de preinscripció de les places reservades per darrera convocatòria. Per realitzar la preinscripció, cal adjuntar el Currículum Vitae, l’expedient acadèmic i una carta de motivació. S’ha de determinar l’itinerari d’especialització d’entre els tres que proposa el màster: Paleoambient i Bioarqueologia, Materials arqueològics i Tècniques SIG. La comissió acadèmica determinarà les sol·licituds acceptades en el màster en funció de l'expedient i la motivació del sol·licitant. En els propers mesos, la comissió realitzarà una tutoria personal o via Skype amb l'alumne seleccionat i es procedirà a la seva definitiva matriculació.

Les preinscripcions es realitzen a la secretaria de la Facultat de Geografia i Història, a través de l’adreça web